Recent site activity

Jun 22, 2021, 8:09 AM Jennett Wertz recovered RENEWAL AND HOPE
Jun 22, 2021, 8:08 AM Jennett Wertz recovered When Offended
Jun 22, 2021, 8:08 AM Jennett Wertz recovered ENCOURAGEMENT
Jun 22, 2021, 8:08 AM Jennett Wertz deleted ENCOURAGEMENT
Jun 22, 2021, 8:08 AM Jennett Wertz deleted When Offended
Jun 22, 2021, 8:08 AM Jennett Wertz deleted RENEWAL AND HOPE
Jun 22, 2021, 8:08 AM Jennett Wertz deleted Just Give Me Jesus
Jun 22, 2021, 8:08 AM Jennett Wertz deleted 7 PSALMS TO PRAY
Jun 22, 2021, 8:08 AM Jennett Wertz deleted Feast of Pentecost
Jun 22, 2021, 8:07 AM Jennett Wertz edited Helps and Distractions
Jun 22, 2021, 8:05 AM Jennett Wertz edited ENCOURAGEMENT
Jun 22, 2021, 8:04 AM Jennett Wertz edited Helps and Distractions
Jun 22, 2021, 8:03 AM Jennett Wertz edited ENCOURAGEMENT
Jun 22, 2021, 8:03 AM Jennett Wertz edited Helps and Distractions
Jun 22, 2021, 8:02 AM Jennett Wertz edited ENCOURAGEMENT
Jun 22, 2021, 8:01 AM Jennett Wertz edited OLD to NEW TESTAMENT
Jun 22, 2021, 8:00 AM Jennett Wertz edited OLD to NEW TESTAMENT
Jun 22, 2021, 8:00 AM Jennett Wertz edited ENCOURAGEMENT
Jun 22, 2021, 7:59 AM Jennett Wertz edited Helps and Distractions
Jun 22, 2021, 7:55 AM Jennett Wertz edited OLD to NEW TESTAMENT
Jun 22, 2021, 7:53 AM Jennett Wertz edited OLD to NEW TESTAMENT
Jun 22, 2021, 7:52 AM Jennett Wertz edited OLD to NEW TESTAMENT
Jun 22, 2021, 7:51 AM Jennett Wertz edited OLD to NEW TESTAMENT
Jun 22, 2021, 7:49 AM Jennett Wertz edited OLD to NEW TESTAMENT
Jun 22, 2021, 7:45 AM Jennett Wertz edited ENCOURAGEMENT